"Regulamin obrad Zgromadzenia Walnego"


1.) Obrady przebiegają według planu, do którego przygotowania zobowiązani są przedstawiciele klas,
2.) Nikt nie upoważniony przez przewodniczącego, lub któregoś z przedstawicieli, nie ma prawa głosu,
3.) W razie potrzeby, nauczyciele obecni na zgromadzeniu lub opiekun zgromadzenia, mogą zostać poproszeni o pomoc w utrzymaniu porządku na sali,
4.) Osoby nagminnie przeszkadzające w prowadzeniu obrad, mogą zostać wyproszone z sali, przez przewodniczącego Zgromadzenia,
5.) Głosowanie na Zgromadzeniu Walnym jest tajne, odbywa się za pomocą karteczek, na których uczniowie anonimowo zapisują swój wybór,
7.) Przedstawiciele zobowiązani są do przygotowania rzeczy potrzebnych do głosowania (kartek, długopisów, pisaków itd.). Do zbierania i liczenia głosów, zobowiązane są 3 osoby wyznaczone przez przewodniczącego,
8.) Przedłużenie czasu wyznaczonego na obrady jest niemożliwe,
9.) Jeśli jest taka potrzeba, uczniowie (poprzez głosowanie) powinni zdecydować, co zrobić ze sprawami, których nie zdążono załatwić podczas obrad (czy zwołać kolejne zgromadzenie, czy oddać sprawy w ręce przedstawicieli).