Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO w Warszawie

podręczniki

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

Podręczniki kupuje szkoła. Wyjątkiem są niektóre podręczniki do języków obcych i jest to zaznaczone w wykazie.

 

Klasa I

 

nauczanie zintegrowane – „Elementarz odkrywców" - pakiet podręczników
Wydawnictwo Nowa Era
Ćwiczenia do kaligrafii.
dodatkowo – ćwiczenia do kaligrafii

 

język angielski - „Backpack Gold" – poziom 1; M.Herrera, D.Pinkey
Książka ucznia + zeszyt ćwiczeń
Wydawnictwo Pearson
nr 282/2/2010
Podręczniki do języka angielskiego kupują rodzice.

 

Klasa II

 

nauczanie zintegrowane – „Elementarz odkrywców" - pakiet podręczników
Wydawnictwo „Nowa Era"

 

dodatkowo – zeszyty ćwiczeń – Piszę coraz lepiej, cz. B, C
Liczę coraz lepiej, cz. B, C

 

język angielski – „Super Minds 1" – H.Puchta
Camb. Univ. Press
Nr 182/2004
Podręczniki do języka angielskiego kupują rodzice.

 

Klasa III

 

nauczanie zintegrowane - „Elementarz odkrywców." – pakiet podręczników
Wydawnictwo „Nowa Era"
dodatkowo – zeszyty ćwiczeń – Piszę coraz lepiej, cz. D
Liczę coraz lepiej, cz. D

 

język angielski – „New Friends 1" – M.Bogucka, C.Skinner
książka ucznia + zeszyt ćwiczeń
Wydawnictwo Pearson Education
nr 227/1/2009
Podręczniki do języka angielskiego kupują rodzice.

 

Klasa IV

 

język polski - „Między nami 4". A.Łuczak, A.Murdzek,
podręcznik
GWO
„Między nami" – ćwiczenia wersja A – zeszyt 1 i 2.

 

język angielski -"Junior Explorer 4"
wyd. Nowa Era
Junior Explorer 4 – zeszyt ćwiczeń

 

historia – „Wczoraj i dziś" – B.Olszewska i in.
podręcznik i ćwiczenia
wyd. Nowa Era

 

etyka –„ Świat Zofii" J.Gaarder; Wyd. Czarna Owca

 

przyroda – „Tajemnice przyrody 4" – Marko-Wołowska i in.
wyd. Nowa Era
podręcznik + ćwiczenia

 

matematyka – „Matematyka z plusem" – M.Dobrowolska i in.
Podręcznik + multipodręcznik
Wydawnictwo GWO.
Ćwiczenia wersja A

 

muzyka – „Klucz do muzyki"
wyd. WSiP

 

Klasa V

 

język polski – „ Między nami 5" A.Łuczak, A.Murdzek,
podręcznik i zeszyty ćwiczeń, wersja A
ćwiczenia „Nauka o języku"
GWO

 

język angielski – "Junior Explorer 5' – podręcznik i zeszyt ćwiczeń,
Wydawnictwo Nowa Era

 

język hiszpański – „Aula Amigos 1" – C.M.Kondo i In.
Libro del alumno
SM/ELE, nr 247/1/2009
podręcznik bez ćwiczeń

 

język niemiecki – „Mach mit 1" – H.Wachowska i in.
Wydawnictwo Szkolne PWN;

 

historia - „Wczoraj i dziś. Klasa 5" – G.Wojciechowski
podręcznik i ćwiczenia;
Nowa Era

 

biologia – „Puls życia. Klasa 5" – M.Sęktas, J.Stawarz.
Wydawnictwo Nowa Era

 

geografia – „Planeta Nowa" – F.Szlajfer i in.
Podręcznik i ćwiczenia
Nowa Era

 

matematyka - „Matematyka z plusem 5. Podręcznik." – M.Dobrowolska i in.
GWO
Ćwiczenia wersja A

 

muzyka – „Klucz do muzyki" – U.Smoczyńska i in.
WSiP

 

Klasa VI

 

język polski – „ Między nami 6" A.Łuczak, A.Murdzek,
podręcznik i zeszyty ćwiczeń, wersja A
ćwiczenia „Nauka o języku"
GWO

 

język angielski – „Junior Explorer 6"
podręcznik i ćwiczenia
Nowa Era

 

język hiszpański – „Aula Amigos 1" – C.M.Kondo i In.
Libro del alumno – kontynuacja z klasy V
Wydawnictwo SM/ELE
Podręcznik bez ćwiczeń.
Podręczniki do języka hiszpańskiego kupują rodzice.

 

język niemiecki – „Mach mit 2" – H.Wachowska i in.
Wydawnictwo Szkolne PWN

 

historia – „My i historia. Historia i społeczeństwo dla klasy VI.
W.Surdyk, B.Olszewska
Podręcznik i ćwiczenia,
Nowa Era

 

biologia – „Puls życia"
Podręcznik i ćwiczenia Nowa Era

 

geografia – „Planeta Nowa" – podręcznik i ćwiczenia
Nowa Era

 

matematyka – „Nowa matematyka z plusem 6. Podręcznik - M.Dobrowolska i in.
Ćwiczenia wersja A
GWO

 

muzyka - „Klucz do muzyki" - WSiP

 

Klasa VII

 

język polski – „Między nami 7"
Podręcznik + ćwiczenia wersja A + ćwiczenia Nauka o języku
GWO
„Między nami" – ćwiczenia wersja A – zeszyt 1 i 2.

 

język angielski:
I semester – kontynuacja podręcznika z klasy 6
II semestr - „English File third edition""
Oxford University Press
Intermediate Student's Book
Intermediate Workbook without Answer Key
nr 499/4/2013
Podręczniki do języka angielskiego kupują rodzice do 2 stycznia 2020 r.

 

język hiszpański – „Aula Amigos 2", libro de alumno, podręcznik bez ćwiczeń
SM/ELE
Podręczniki do języka hiszpańskiego kupują rodzice.

 

język niemiecki – "Kompass Team 2. Podręcznik do języka niemieckiego
dla kas 7-8" – A.Sibiga i in.
podręcznik i ćwiczenia
PWN Wydawnictwo Szkolne

 

historia – „Wczoraj i dziś. Klasa 7" – S.Roszak i in.
podręcznik i ćwiczenia
Nowa Era

 

biologia – „Puls życia 7" – podręcznik bez ćwiczeń
Nowa Era

 

geografia – „Planeta Nowa 7" – Malarz i in.
podręcznik i ćwiczenia
Nowa Era

 

matematyka – „Matematyka z plusem 7" podręcznik
GWO

 

fizyka – „Świat fizyki" – podręcznik
WSiP

 

chemia – „Ciekawa chemia" – podręcznik
WSiP

 

muzyka – „Klucz do muzyki" – K.Jakubczak-Drążek i in.
WSiP

 

Klasa VIII

 

język polski – "Między nami. Język Polski 8" – A.Łuczak I in.
Podręcznik i zeszyty ćwiczeń wersja A.
GWO

 

język angielski – „English File third edition" - kontynuacja
Oxford University Press

 

język niemiecki – "Kompass Team 3. Podręcznik do języka niemieckiego dla klas 7-8" - A. Sibiga i in.
Podręcznik i ćwiczenia
PWN Wydawnictwo Szkolne

 

język hiszpański - „Aula Amigos 2", libro de alumno, podręcznik bez ćwiczeń
SM/ELE – kontynuacja z klasy VII

 

historia – „Wczoraj i dziś. Klasa 8" – R.Śniegocki i in.
Podręcznik i ćwiczenia
Nowa Era

 

WOS – „Dziś i jutro" – I.Janicka i in.
Podręcznik i ćwiczenia
Nowa Era

 

biologia – „Puls życia. Klasa 8 – B.Sągin i in.
Podręcznik bez ćwiczeń.
Wydawnictwo Nowa Era.

 

geografia – „Planeta Nowa" – Rachwał i in.
Podręcznik i ćwiczenia
Nowa Era

 

matematyka – „Matematyka z plusem 8" podręcznik
GWO

 

fizyka – „Świat fizyki. Podręcznik klasa 8" – B.Sagnowska
WSiP

 

chemia – „Ciekawa chemia. Podręcznik klasa 8" – H.Gulińska i in.
WSiP