Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO w Warszawie

wychowawcy

IJ Joanna Niekłań-Kieniewicz
IID Dorota Suchenek
IIL Lucyna Krawędkowska
IIIM Marzena Lęgas
IVK Katarzyna Rogala
IVM Monika Szcześniewska
VD Marcin Dutkiewicz
VK Karolina Szczepańska
VIA Artur Klamka
VIIP Piotr Sosnowski
VIIZ Zbigniew Gawron
VIIIA Agata Bołoz-Pawłowska
VIIIM Magda Krawczyk