Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO w Warszawie

wychowawcy

IK Katarzyna Nienałtowska
IM Marzena Lęgas
IIJ Joanna Niekłań-Kieniewicz
IIID Dorota Suchenek
IIIL Lucyna Krawędkowska
IVB Bogna Wojtkielewicz
VK Katarzyna Rogala
VM Monika Szcześniewska
VID Marcin Dutkiewicz
VIK Karolina Szczepańska
VIIA Artur Klamka
VIIIP Piotr Sosnowski
VIIIZ Zbigniew Gawron