Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO w Warszawie

Konkurs na dżingiel - ogłoszenie wyników!

Gratulujemy muzycznej wyobraźni i wykonania! Jesteście wspaniali!

GRAND PRIX: Marysia z kl. 5M
dwie RÓWNORZĘDNE PIERWSZE NAGRODY: Szymon z kl. 5K i Rohan z kl. 6D