Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO w Warszawie

ubezpieczenie NNW

W roku szkolnym 2020/2021 składka wynosi 47 zł i jest obowiązkowo płatna do 11.09.2020 dla osób, które zadeklarują chęć ubezpieczenia dziecka od Nastepstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Forma płatności to przelew na konto szkoły. W przypadku braku wpłaty do 11 września - dziecko nie będzie ubezpieczone przez szkołę.