Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO w Warszawie

terminarz olimpiad 2020/2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało terminarz poszczególnych etapów olimpiad w nadchodzącym roku szkolnym 2020/2021.

 

Przeprowadzanie olimpiad przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych MEN powierza na trzyletnie okresy podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie. Konkretne terminy olimpiad wskazują ich komitety główne. Daty drugiego i trzeciego etapu są obligatoryjnie uzgadnianie z Ministrem Edukacji Narodowej.

Z terminarzem można się zapoznać na stronie MEN oraz w załączniku.