Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO w Warszawie

Ogólnoszkolna debata online "Czy szkoła się zmienia?" - podsumowanie

19 maja, podczas Dni Niezwykłych Online, odbyła się debata "Czy szkoła się zmienia?"

 

Dlaczego zorganizowana została debata “Czy szkoła się zmienia”?

· Debata została zorganizowana po to, żeby wszyscy zainteresowani tym tematem mogli porozmawiać o tym, zastanowić się nad argumentami na dany temat i posłuchać argumentów drugiej strony.

Jak wybierano tematy i osoby?

· Tematy zostały wybrane w głosowaniu, a członkami zespołów dyskutujących byli uczniowie i nauczyciele, którzy wyrazili gotowość w przeprowadzonej wcześniej ankiecie.

Zespoły nie zawsze przedstawiały własne zdanie na dany temat, tylko prezentowały argumenty za lub przeciw tezie, żeby możliwie wszechstronnie omówić problem.

Część 1

NAJWAŻNIEJSZE W EDUKACJI POWINNY BYĆ RELACJE

Argumenty popierające tezę:

· Relacje są bardzo ważne

· Dobre relacje uczeń - nauczyciel budują zaufanie, pomagają w prowadzeniu lekcji, wzmagają efektywność edukacji, ułatwiają uczenie się, pomagają w porozumieniu się.

· Relacje bezpośrednie powodują, że trudniej być niemiłym - a dobra atmosfera sprzyja uczeniu się i nauczaniu.

· Edukacja zdalna jest trudniejsza ze względu na brak bezpośrednich relacji.

Argumenty przeciwne tezie:

· Relacje są ważne, ale nie najważniejsze.

· Relacje nie są celem samym w sobie, ale mogą być przydatnym narzędziem w edukacji.

· Relacje mogą być środkiem do osiągnięcia celu, jakim jest dostanie się do dobrego liceum.

· Najważniejszy jest poziom nauczania i oceny.

Online też tworzymy relacje – takie same, jak w rzeczywistym świecie.

Wnioski:

Nie było powiedziane, czym dokładnie są te relacje, ani że relacje złe to również relacje.

W edukacji trzeba brać pod uwagę różne relacje: Uczeń-Nauczyciel, U-U, N-N – wszystkie mają wpływ na edukację.

Edukacja i relacje to dwie rzeczy zależne od siebie i bardzo trudno powiedzieć, czy i która jest ważniejsza. Nie można ich rozdzielić, są RÓWNie ważne.

Część 2

„NAUKA W SZKOLE NIE MA ZWIĄZKU Z ŻYCIEM POZA SZKOŁĄ”

Argumenty uzasadniające tezę, że nauka w szkole NIE MA związku z życiem poza szkołą:

· Szkoła bardziej bierze pod uwagę wynik jednostki niż współpracę.

· Uczniowie uczą się do egzaminów, nie na przyszłość.

· Szkoła to zamknięty system, rządzi się swoimi prawami, bez związku z życiem poza szkołą.

· Sposób nauczania powoduje, że szkolna nauka nie jest w życiu przydatna.

· Mało praktyczny program nauczania, nie uczy myślenia, za mało o emocjach i relacjach.

Argumenty uzasadniające tezę, że nauka w szkole MA związek z życiem poza szkołą:

· Podstawowa wiedza się bardzo przydaje.

· Szkoła uczy rzeczy poza przedmiotami (edukacja obywatelska, społeczna, doradztwo zawodowe, umiejętność współpracy, relacji z innymi ludźmi).

· Szkoła to nie tylko lekcje - uczymy się na przerwach, np. (bardzo ważnych w życiu) relacji. To jest ważne i tego się nie uczymy “na stopień”.

Tzw. “niepotrzebne rzeczy”, to trening umysłu.

Wnioski:

Przedmioty szkolne przydadzą się w przyszłym życiu, jeśli są przekazane w odpowiedni sposób.

Ważne jest wykształcenie ogólne.

Ważny jest sposób przedstawienia celu uczenia się i nauczania.

W systemie szkolnym powinien brany pod uwagę na równi z lekcjami, obszar poza lekcjami (relacje, emocje).

Wniosek ogólny z debaty:

Nawet jeśli mamy zdanie na jakiś temat, to warto posłuchać argumentów drugiej strony, bo mogą okazać się logiczne i przekonujące. Poznanie innego zdania pozwala poszerzyć swoje horyzonty, dostrzec inny punkt widzenia, zrewidować poglądy, wzbogacić wiedzę, POMYŚLEĆ.

 

Dziękujemy wszystkim zespołom za wzięcie udziału w debacie - przede wszystkim za znakomite przygotowanie, sposób prowadzenia dyskusji (słuchanie !) - oraz publiczności za ciekawe uwagi i pytania na czacie.