Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO w Warszawie

The March Hare 2020

Zapraszamy do udziały w konkursie poezji angielskiej The March Hare, który odbędzie się w naszej szkole 7 marca 2020.

Konkurs rozpocznie się o godzinie 10.00 w sobotę, 7 marca 2020 r., w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30 STO, w Warszawie przy ul. Astronautów 11.
Szkołę reprezentować może SZEŚCIU przedstawicieli jednej szkoły (po 2 osoby z każdej kategorii). Każdy uczestnik przygotowuje do recytacji JEDEN utwór.
 
Kartę zgłoszenia uczestnika, dowód wpłaty oraz zgodę rodzica/prawnego opiekuna dziecka na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka należy dostarczyć do 1 marca 2020 r. na adres ssp30@astronautow.edu.pl.