Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO w Warszawie

ubezpieczenie NNW dzieci

W roku szkolnym 2021/2022 składka wynosi 50 zł i jest obowiązkowo płatna do 17.09.2021 dla osób, które zadeklarują chęć ubezpieczenia dziecka. Forma płatności to przelew na konto szkoły.

W załącznikach dostępne są informacje dotyczące ubezpieczenia.